Jeszke, Jerzy. 2022. „Problem Zaniku Niemieckich leksemów Na Obszarze Kaszubszczyzny środkowej”. Slavia Occidentalis, nr 78/1-79/1 (grudzień):85-89. https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.7.