Labocha, Janina. 2012. „Pragmatyczne Mechanizmy składni języka mówionego”. Slavia Occidentalis, nr 69 (listopad):139-45. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6646.