Lipowski, Jaroslav. 2012. „Paralele W Semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich I zachodniosłowiańskich”. Slavia Occidentalis, nr 69 (listopad), 147-56. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6647.