Modrzejewska, Róża. 2012. „Sympozjum Językoznawcze Pt. Od Dawnej Do współczesnej Polszczyzny XXI Kolokwium Z Cyklu Synchroniczne I Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny (Pobierowo, 9–11 Maja 2011 Roku)”. Slavia Occidentalis, nr 69 (listopad):224-27. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6664.