Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. 2014. „Specyfika Nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego Jako Konsekwencja dziejów Terenu”. Slavia Occidentalis, nr 71/1 (czerwiec), 145-51. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.09.