Jocz, Lechosław. 2015. „System samogłoskowy współczesnej Kaszubszczyzny północno-Zachodniej”. Slavia Occidentalis, nr 72/1 (styczeń):39-63. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.03.