Walczak, Bogdan. 2015. „Janusz Siatkowski, Studia Nad słowiańsko-Niemieckimi Kontaktami językowymi, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, Ss. 503”. Slavia Occidentalis, nr 72/1 (styczeń):242-44. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.23.