Czyżak, Agnieszka. 2014. „Między Wschodem a Zachodem – współczesne Wyprawy Nad Morze Czarne Odessa Transfer. Reportaże Znad Morza Czarnego, Red. K. Raabe I M. Sznajderman, Wołowiec 2009”. Slavia Occidentalis, nr 71/2 (grudzień):177-84. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.10.