Pieniażek-Marković, Krystyna. 2014. „Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci I Zapominania We współczesnej Prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, Ss. 276”. Slavia Occidentalis, nr 71/2 (grudzień):195-97. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.14.