Budzik, Jagoda. 2015. „Rzeź Ormian W Dyskursie Izraelskim”. Slavia Occidentalis, nr 72/2 (styczeń), 105-16. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.8.