Gucka, Agnieszka. 2011. „Język Serbsko-Chorwacki Jako Immanentny Determinant Jugoslawizmu”. Slavia Occidentalis, nr 68 (styczeń):165-74. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9607.