Junkiert, Maciej. 2013. „Historyzm Wobec starożytności W dziełach J.J. Winckelmanna, W. Von Humboldta I F. Schlegla. Próba Rekonstrukcji I Zarys Polskiej Recepcji”. Slavia Occidentalis, nr 70/2 (styczeń):7-25. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9795.