Jocz, Lechosław. 2016. „Miejsce Gwary luzińskiej wśród Gwar Kaszubskich W świetle faktów Fonetycznych I Fonologicznych”. Slavia Occidentalis, nr 73/1 (styczeń):61-93. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.4.