Lewaszkiewicz, T. (2016) „III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785”, Slavia Occidentalis, (73/1), s. 212–214. doi: 10.14746/SO.2016.73.17.