Kuryłowicz, B. (2016) „Sprawozdanie z konferencji «Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność»”, Slavia Occidentalis, (73/1), s. 225–228. doi: 10.14746/SO.2016.73.22.