Dambek, M. (2018) „Wielość światów. Kilka refleksji o twórczości lirycznej Pavla Straussa”, Slavia Occidentalis, 0(73/2), s. 23-32. doi: 10.14746/SO.2016.73.27.