Sucharski, T. (2018) „Chrześcijanie w łagrze (w wybranych dziełach literatury polskiej i rosyjskiej)”, Slavia Occidentalis, 0(73/2), s. 147-162. doi: 10.14746/SO.2016.73.36.