Knoll, V. (2018) „Sociolingvistická situace psaných slovanských jazyků v 1. polovině 18. století”, Slavia Occidentalis, 0(74/1), s. 7-40. doi: 10.14746/so.2017.74.1.