Migdał, J. (2018) „Osobliwe słownictwo szesnastowiecznych leksykonów (na wybranych przykładach nazw rzemieślników)”, Slavia Occidentalis, (74/1), s. 103–109. doi: 10.14746/so.2017.74.5.