Piotrowska-Wojaczyk, A. (2018) „Nazwy ryb w polszczyźnie regionalnej (na podstawie danych słownikowych)”, Slavia Occidentalis, 0(74/1), s. 111-118. doi: 10.14746/so.2017.74.6.