Walczak, B. (2018) „Joanna Gorzelana, Swoistość stylistyczno-językowa poezji religijnej okresu oświecenia. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, ss. 433”, Slavia Occidentalis, 0(74/1), s. 174-176. doi: 10.14746/so.2017.74.11.