Seniów, A. (2018) „Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze, pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin 2016 (ss. 222); Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin 2016 (ss. 312)”, Slavia Occidentalis, 0(74/1), s. 190-193. doi: 10.14746/so.2017.74.17.