Derlatka, T. (2018) „Z Przewodnika po powieści Słowian Zachodnich (1945-1995)”, Slavia Occidentalis, (74/2), s. 161–184. doi: 10.14746/so.2017.74.30.