Gaczkowski, M. (2018) „Stalinista refleksyjny (Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014, ss. 528, 16 ss. il.)”, Slavia Occidentalis, (74/2), s. 189–193. doi: 10.14746/so.2017.74.32.