Czyżewski, F. (2019) „Lublin i Lubelszczyzna w działalności naukowej i organizacyjnej doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992)”, Slavia Occidentalis, (75/1), s. 21–28. doi: 10.14746/so.2018.75.2.