Kostecka-Sadowa, A. (2019) „Wpływy polskie w mowie ludności ukraińskiej województwa lwowskiego na przykładzie słownictwa”, Slavia Occidentalis, (75/1), s. 73-82. doi: 10.14746/so.2018.75.5.