VOLEKOVÁ , K. . (2019) „Znaménko rozlišovací a zdůrazňovací ve staročeských rukopisech”, Slavia Occidentalis, (75/1), s. 133–141. doi: 10.14746/so.2018.75.13.