ŻURASZEK-RYŚ, I. (1) „POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ”, Slavia Occidentalis, (75/1), s. 165-176. doi: 10.14746/so.2018.75.12.