SZAGUN, D. (1) „PROFESOR JERZY BRZEZIŃSKI (1934–2017)”, Slavia Occidentalis, (75/1), s. 277-279. doi: 10.14746/so.2018.75.28.