RYDZ, A. (2020) „POZNAŃ WALDEMARA ŻYSZKIEWICZA”, Slavia Occidentalis, (75/2), s. 7–22. doi: 10.14746/so.2018.75.2.1.