NÉMETH VÍTOVÁ, L. (2020) „Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1981–2014, red. Jan Jeništa, Anna Militz, Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017, ss. 233”, Slavia Occidentalis, (75/2), s. 132–135. doi: 10.14746/so.2018.75.2.11.