Walczak, B. (1) „JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO”, Slavia Occidentalis, (76/1), s. 7-9. doi: 10.14746/so.2019.76.0.