KOSTECKA-SADOWA, A. (1) „ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM”, Slavia Occidentalis, (76/1), s. 69-82. doi: 10.14746/so.2019.76.4.