MICHALSKA-GÓRECKA, P. (2020) „KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I «REGIONALIZM» W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH”, Slavia Occidentalis, (76/1), s. 93–104. doi: 10.14746/so.2019.76.6.