STECIĄG, M. i KARMOWSKA, A. (1) „WIELOJĘZYCZNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA? KRAJOBRAZ JĘZYKOWY POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA W UJĘCIU EKOLINGWISTYCZNYM (PRZYPADEK DUSZNIK ZDROJU I HRONOVA)”, Slavia Occidentalis, (76/1), s. 145-156. doi: 10.14746/so.2019.76.10.