CZACHOWSKA, N. (1) „PTAKI Z PUNKTU WIDZENIA CZŁOWIEKA A SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY (SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY POD REDAKCJĄ MAGDALENY BAER. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, POZNAŃ 2019, SS. 321)”, Slavia Occidentalis, (76/1), s. 179-186. doi: 10.14746/so.2019.76.13.