LEWASZKIEWICZ, T. (2020) „VIOLETTA JAROS, STUDIA NAD JĘZYKIEM I STYLEM PISM NAUKOWYCH JOACHIMA LELEWELA. WYDAWNICTWO IM. STANISŁAWA PODOBIŃSKIEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, CZĘSTOCHOWA 2015, SS. 784”, Slavia Occidentalis, (76/1), s. 190–191. doi: 10.14746/so.2019.76.15.