OSOWSKI, B. (2020) „GAROWAĆ – O PEWNYM MAŁO ZNANYM, A WIELOZNACZNYM CZASOWNIKU”, Slavia Occidentalis, (77/1), s. 103-112. doi: 10.14746/so.2020.77.7.