ZIÓŁKOWSKA, O. (2020) „SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ DRUGA: JĘZYKOWE UKSZTAŁTOWANIE”, Slavia Occidentalis, (77/1), s. 159-170. doi: 10.14746/so.2020.77.12.