Jeszke, J. (2022) „Problem zaniku niemieckich leksemów na obszarze kaszubszczyzny środkowej”, Slavia Occidentalis, (78/1-79/1), s. 85–89. doi: 10.14746/so.2021/2022.78-79.7.