Graf, M. i Łapa, R. (2023) „Ogólnopolska konferencja naukowa Języki prawa – prawa języka, Poznań, 21-22 października 2022 roku ”, Slavia Occidentalis, (80/1), s. 177–181. doi: 10.14746/so.2023.80.18.