Bura, R. (2012) „Łužiski serbski słownik K. B. Pfula jako słownik «odrodzeniowy»”, Slavia Occidentalis, (69), s. 69-89. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6638 (Udostępniono: 26czerwiec2022).