Labocha, J. (2012) „Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego”, Slavia Occidentalis, (69), s. 139–145. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6646 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).