Lipowski, J. (2012) „Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich”, Slavia Occidentalis, (69), s. 147-156. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6647 (Udostępniono: 28czerwiec2022).