Długosz, N. (2012) „Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 264.”, Slavia Occidentalis, (69), s. 219-221. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6663 (Udostępniono: 25wrzesień2022).