Modrzejewska, R. (2012) „Sympozjum Językoznawcze pt. Od dawnej do współczesnej polszczyzny XXI kolokwium z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny (Pobierowo, 9–11 maja 2011 roku)”, Slavia Occidentalis, (69), s. 224–227. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6664 (Udostępniono: 7 czerwiec 2023).