Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2014) „Specyfika nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego jako konsekwencja dziejów terenu”, Slavia Occidentalis, (71/1), s. 145-151. doi: 10.14746/so.2014.71.09.