Jocz, L. (2015) „System samogłoskowy współczesnej kaszubszczyzny północno-zachodniej”, Slavia Occidentalis, (72/1), s. 39–63. doi: 10.14746/so.2015.72.03.