Kostecka -Sadowa, A. (2015) „Zapożyczenia tureckie w gwarach polskich”, Slavia Occidentalis, (72/1), s. 73–104. doi: 10.14746/so.2015.72.05.