Lisowski, T. (2015) „Delimitacyjno-semantyczne wykładniki graficzne renesansowej krytyki tekstu w Nowym Testamencie (1551, 1552) w przekładzie Stanisława Murzynowskiego”, Slavia Occidentalis, (72/1), s. 111-120. doi: 10.14746/so.2015.72.07.